ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار

ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار

محل آزمایش:

دفتر فنی شرکت بصیر شیمی پارس 

توضیحات:

لوماکیدین ۵جی حاوی ماده موثره متالدهاید می‌باشد. از آنجایی که از این ماده برای کنترل راب و حلزون‌ها در مزارع و باغات استفاده می‌شود و این جانوران در محیط‌های مرطوب و خیس مانند چاله‌های آب ناشی از بارندگی زندگی می‌کنند، مقاومت این ترکیب به رطوبت بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور مقادیر کافی از لوماکیدین ۵ جی و متالدهاید رایج بازار را در میزان برابری آب به مدت ۲۰ دقیقه و ۲۴ ساعت قرار دادیم. نتایج نشان داد حتی بعد از گذشت ۲۴ ساعت، لوماکیدین، در برابر رطوبت پایدار باقی ماند.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

برچسب ها