ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی کنه قرمز اروپایی

ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی کنه قرمز اروپایی

محل آزمایش: شهرستان مراغه- استان آذربایجان شرقی (با همکاری حفظ نباتات این شهرستان و کلینیک گیاهپزشکی روستای سرگیزه) تیرماه ۱۳۹۷

گیاه میزبان: درختان سیب

کنه کش­های مورد مقایسه:

Siltac ®

Danisaraba® ۳۵% SC

نتیجه آزمایش مزرعه ای فوق به صورت جدول زیر می باشد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

برچسب ها