ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

محل آزمایش: استان کرمان- سیرجان- کشت و صنعت ایزد یاران

گیاه میزبان: درختان پسته

تیمار:

  • سیلتک ۷۵/۰ در هزار (مقدار ثبت شده برای این آفت)

توضیح: به دلیل اینکه تنها بخشی از باغ مورد محلولپاشی با سیلتک قرار گرفت و سایر درختان دارای آلودگی با مراحل مختلف پسیل بودند، از روز پنجم جمعیت هایی از پسیل پسته از درختان مجاور روی درختان تیمار شده مستقر شده بودند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

برچسب ها