ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل مرکبات

ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل مرکبات

محل آزمایش: شهرستان داراب- استان فارس

(با همکاری حفظ نباتات این شهرستان) خرداد ماه ۱۳۹۷

گیاه میزبان: مرکبات (لیمو ترش)

حشره کش­های مورد مقایسه:

Siltac ®

Imidacloprid 35% SC

Acetamiprid 20% SP

تیمار هاکشندگی ۲۴ ساعت بعد از سم پاشی (درصد)کشندگی ۴۸ ساعت بعد از سم پاشی (درصد)کشندگی ۷۲ ساعت بعد از سم پاشی (درصد)
Imidacloprid 0.5 /1000۷۲.۲۵۸۶.۳۴N
Acetamiprid 0.5 / 1000۶۷.۲۶۳۰.۰۹N
Siltac ® ۰.۳ / ۱۰۰۰۹۳.۹۸۹۵.۳۲N
Siltac ® ۰.۵ / ۱۰۰۰۹۲.۴۳۹۷.۵۱N
Siltac ® ۱ / ۱۰۰۰۹۸.۲۵۹۴.۶۵N
N: هیچ جمعیتی مشاهده نشد

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

برچسب ها