ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه

ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه

محل آزمایش شماره ۱: استان یزد- یزد- منطقه خویدک

گیاه میزبان: خیار

تیمارها:

  • سیلتک ۷۵/۰ در هزار (مقدار ثبت شده برای این آفت)
  • سیلتک ۵/۰ در هزار
  • دینوتفوران ۲۰% SG

محل آزمایش شماره ۲: استان یزد- یزد- منطقه چاه شهردار

گیاه میزبان: فلفل

تیمار:

  • سیلتک ۷۵/۰ در هزار (مقدار ثبت شده برای این آفت)

محل آزمایش شماره ۳: استان تهران- ورامین- منطقه گلزار

گیاه میزبان: رز زینتی

تیمار:

  • سیلتک ۷۵/۰ در هزار (مقدار ثبت شده برای این آفت)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل گلابی
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
مقایسه کارایی چسب هرس غفاری و چسب هرس رایج بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی میزان مقاومت Lumakidin 5G در برابر آب و رطوبت در مقایسه با متالدهاید رایج در بازار
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر قارچ کش Agri-Fos® SL 40% بر درمان بیماری سفیدک داخلی گوجه فرنگی در گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی سفید بالک گلخانه
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته
ارزیابی اثر حشره کش سیلتک روی پسیل پسته

برچسب ها