دلروس اس سی1

دلروس 25 اس سی 

(دلتامترین 2.5% اس سی)

DELROS 25 SC

(Deltamethrin 2.5% SC)

دلروس از گروه پایر تروییدها بوده و حشره کشی غیرسیستمیک، تماسی، گوارشی و بسیار سریع الاثر است.
این محصول اولین فرمولاسیون سوسپانسیون وارداتی دلتامترین 2/5 درصد ثبت شده در کشور میباشد.

طریقه مصرف:
قبل از مصرف بطری محتوی سم را بخوبی تکان دهید. ابتدا در مخزن سم پاش تا نیمه آب ریخته و سپس مقدار توصیه شده از حشره کش را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن اضافه نمایید. مصرف مستمر یک سم احتمال دارد منجر به بروز مقاومت گردد. برای جلوگیری از پدیده مقاومت از مصرف متوالی سمومی که نحوه اثر مشابه دارند خودداری نمایید.

مقدار مصرف:

محصولآفتمیزان مصرف
چغندرپرودنیا1000 میلی لیتر در هکتار
درختان میوه سرد سیریمینوز لکه گرد500 میلی لیتر در هزار لیتر آب
خربزهمگس جالیز و خربزه300 میلی لیتر در هکتار
گندمپوره سن180 میلی لیتر در هکتار

زمان پرهیز از مصرف:

محصولدوره کارنس
بامیه و انبه1 روز
سیب زمینی2 روز
سبزی، صیفی، جالیز، میوه های آجیلی و حبوبات3 روز
فلفل5 روز
درختان میوه سرد سیری7 روز
دانه های روغنی14 روز
غلات21 روز
پنبه30 روز